فهرست مجریان پارسکدرز

امروز 26 مهر 1398
فهرست مجریانی که می توانند پروژه شما را انجام دهند: (4372)
پروژه: طراحی بازی اندرویدی منچ آنلاین
تخصص: 
تعداد افراد دعوت شده 0 از 25
نام کاربری رتبهسطح کاربری
BlueDev6
دکتر زهرا آقاجاني8
programer11014
Ebi102016
مهندس محب21
p23
Akhtar-Electronic24
shayan12725
Behnam_h29
SpeedCoder35

  • رتبه کمتر رتبه ی بهتری است.
  • قبل از انتخاب حتما سوابق مجری را بررسی کنید.
  • مقدار وجه پروژه انجام شده در امتیاز کاربر تاثیر گذار بوده است.
  • مجری تایید شده کسی است که هویت ایشان از جانب ما تاییده شده است.