فهرست مجریان پارسکدرز

امروز 27 شهریور 1398
فهرست مجریانی که می توانند پروژه شما را انجام دهند: (2351)
پروژه: نوشتن مقاله در فرمت IEEE
تخصص: 
نام کاربری رتبهسطح کاربری
بهروز4
وزارت خارجه7
دکتر زهرا آقاجاني24
AhwazSoft35
F.Mohassel38
r_parscoders61
mohammadmahdi65
hosseinbio68
مترجم و ویراستار85
javad31298

  • رتبه کمتر رتبه ی بهتری است.
  • قبل از انتخاب حتما سوابق مجری را بررسی کنید.
  • مقدار وجه پروژه انجام شده در امتیاز کاربر تاثیر گذار بوده است.
  • مجری تایید شده کسی است که هویت ایشان از جانب ما تاییده شده است.