فهرست مجریان پارسکدرز

امروز 25 آذر 1397
فهرست مجریانی که می توانند پروژه شما را انجام دهند: (544)
پروژه: آموزش کار با نرم افزار ارزيابي ROUGE-1.5.5 و يا پياده سازي اين نرم افزار با زبان c# يا matlab
تخصص: 
نام کاربری رتبهسطح کاربری
بهروز4
BlueDev11
پژوهشگر12
Behnam_h14
مسعود مخابرات20
ناصر6627
freelancer34
pandaPython35
mohammadmahdi40
me198845

  • رتبه کمتر رتبه ی بهتری است.
  • قبل از انتخاب حتما سوابق مجری را بررسی کنید.
  • مقدار وجه پروژه انجام شده در امتیاز کاربر تاثیر گذار بوده است.
  • مجری تایید شده کسی است که هویت ایشان از جانب ما تاییده شده است.