فهرست مجریان پارسکدرز

امروز 30 مرداد 1397
فهرست مجریانی که می توانند پروژه شما را انجام دهند: (469)
پروژه: آموزش کار با نرم افزار ارزيابي ROUGE-1.5.5 و يا پياده سازي اين نرم افزار با زبان c# يا matlab
تخصص: 
نام کاربری رتبهسطح کاربری
بهروز1
پژوهشگر9
Behnam_h10
مسعود مخابرات16
freelancer25
BlueDev27
نویسنده پارس30
mohammadmahdi34
me198837
ناصر6641

  • رتبه کمتر رتبه ی بهتری است.
  • قبل از انتخاب حتما سوابق مجری را بررسی کنید.
  • مقدار وجه پروژه انجام شده در امتیاز کاربر تاثیر گذار بوده است.
  • مجری تایید شده کسی است که هویت ایشان از جانب ما تاییده شده است.