فهرست مجریان پارسکدرز

امروز 1 مهر 1398
فهرست مجریانی که می توانند پروژه شما را انجام دهند: (8408)
پروژه: ترجمه (اسدي144)
تخصص: 
نام کاربری رتبهسطح کاربری
Majid Pirooz116
محمدابراهیم ابروی117
ساسان-1356119
coder1123
NET Programmer.124
saeed-1695125
مترجم حرفه ای و تخصصی133
eng20-676135
sam69n138
Reza Engineer139

  • رتبه کمتر رتبه ی بهتری است.
  • قبل از انتخاب حتما سوابق مجری را بررسی کنید.
  • مقدار وجه پروژه انجام شده در امتیاز کاربر تاثیر گذار بوده است.
  • مجری تایید شده کسی است که هویت ایشان از جانب ما تاییده شده است.