فهرست مجریان پارسکدرز

امروز 1 مهر 1398
فهرست مجریانی که می توانند پروژه شما را انجام دهند: (2326)
پروژه: ترجمه
تخصص: 
نام کاربری رتبهسطح کاربری
مهراد موسوی226
fatima kiani240
وب-آرت245
zahra jam248
shahryari93us264
خشایار نوریان272
امیر. دژ273
danesh1369275
موسسه تخصصی بوستان ترجمه آروند296
Iranshamim298

  • رتبه کمتر رتبه ی بهتری است.
  • قبل از انتخاب حتما سوابق مجری را بررسی کنید.
  • مقدار وجه پروژه انجام شده در امتیاز کاربر تاثیر گذار بوده است.
  • مجری تایید شده کسی است که هویت ایشان از جانب ما تاییده شده است.