فهرست مجریان پارسکدرز

امروز 4 شهریور 1398
فهرست مجریانی که می توانند پروژه شما را انجام دهند: (2279)
پروژه: ترجمه 3 صفحه اي در رابطه با مديريت صنعتي
تخصص: 
نام کاربری رتبهسطح کاربری
ناصر668
IT_One13
سيما6614
AhwazSoft32
مسعود مخابرات36
F.Mohassel37
دکتر زهرا آقاجاني47
3epehr53
mohammadmahdi58
abd61

  • رتبه کمتر رتبه ی بهتری است.
  • قبل از انتخاب حتما سوابق مجری را بررسی کنید.
  • مقدار وجه پروژه انجام شده در امتیاز کاربر تاثیر گذار بوده است.
  • مجری تایید شده کسی است که هویت ایشان از جانب ما تاییده شده است.