فهرست مجریان پارسکدرز

امروز 1 مهر 1398
فهرست مجریانی که می توانند پروژه شما را انجام دهند: (2326)
پروژه: ترجمه 3 صفحه اي در رابطه با مديريت صنعتي
تخصص: 
نام کاربری رتبهسطح کاربری
دکتر بهنام رضوی72
آرزو شرف زاده82
مترجم و ویراستار85
Mahoor95
هادی طیبی98
مهندس برق-کنترل107
ساسان-886111
NET Programmer.124
saeed-1695125
Numerical_Engineer129

  • رتبه کمتر رتبه ی بهتری است.
  • قبل از انتخاب حتما سوابق مجری را بررسی کنید.
  • مقدار وجه پروژه انجام شده در امتیاز کاربر تاثیر گذار بوده است.
  • مجری تایید شده کسی است که هویت ایشان از جانب ما تاییده شده است.