فهرست مجریان پارسکدرز

امروز 28 شهریور 1398
فهرست مجریانی که می توانند پروژه شما را انجام دهند: (2317)
پروژه: ترجمه 3
تخصص: 
نام کاربری رتبهسطح کاربری
ناصر668
IT_One10
سيما6614
دکتر زهرا آقاجاني24
AhwazSoft35
F.Mohassel38
مسعود مخابرات40
3epehr57
abd63
mohammadmahdi65

  • رتبه کمتر رتبه ی بهتری است.
  • قبل از انتخاب حتما سوابق مجری را بررسی کنید.
  • مقدار وجه پروژه انجام شده در امتیاز کاربر تاثیر گذار بوده است.
  • مجری تایید شده کسی است که هویت ایشان از جانب ما تاییده شده است.