فهرست مجریان پارسکدرز

امروز 30 مرداد 1398
فهرست مجریانی که می توانند پروژه شما را انجام دهند: (2268)
پروژه: ترجمه مقاله انگليسي
تخصص: 
نام کاربری رتبهسطح کاربری
ناصر668
IT_One13
سيما6614
AhwazSoft32
مسعود مخابرات36
F.Mohassel39
دکتر زهرا آقاجاني50
3epehr52
mohammadmahdi58
abd61

  • رتبه کمتر رتبه ی بهتری است.
  • قبل از انتخاب حتما سوابق مجری را بررسی کنید.
  • مقدار وجه پروژه انجام شده در امتیاز کاربر تاثیر گذار بوده است.
  • مجری تایید شده کسی است که هویت ایشان از جانب ما تاییده شده است.