فهرست مجریان پارسکدرز

امروز 23 مهر 1398
فهرست مجریانی که می توانند پروژه شما را انجام دهند: (5627)
پروژه: ترجمه رشته کامپيوتر 40
تخصص: 
تعداد افراد دعوت شده 0 از 25
نام کاربری رتبهسطح کاربری
وزارت خارجه7
ناصر668
IT_One10
ProfessionalDeveloper14
دکتر زهرا آقاجاني15
سيما6617
مهندس محب21
p23
Behnam_h29
AhwazSoft33

  • رتبه کمتر رتبه ی بهتری است.
  • قبل از انتخاب حتما سوابق مجری را بررسی کنید.
  • مقدار وجه پروژه انجام شده در امتیاز کاربر تاثیر گذار بوده است.
  • مجری تایید شده کسی است که هویت ایشان از جانب ما تاییده شده است.