فهرست مجریان پارسکدرز

امروز 30 فروردین 1398
فهرست مجریانی که می توانند پروژه شما را انجام دهند: (4070)
پروژه: ترجمه يک مقاله نصفه ترجمه شده در زمينه معماري
تخصص: 
نام کاربری رتبهسطح کاربری
IT_One11
سيما6613
مهندس محب19
ProfessionalDeveloper20
motodrive23
p24
Behnam_h25
Sasan_9129
AhwazSoft32
مسعود مخابرات34

  • رتبه کمتر رتبه ی بهتری است.
  • قبل از انتخاب حتما سوابق مجری را بررسی کنید.
  • مقدار وجه پروژه انجام شده در امتیاز کاربر تاثیر گذار بوده است.
  • مجری تایید شده کسی است که هویت ایشان از جانب ما تاییده شده است.