فهرست مجریان پارسکدرز

امروز 30 مرداد 1398
فهرست مجریانی که می توانند پروژه شما را انجام دهند: (4670)
پروژه: مشکل باز نشدن بعضي از صفحات پس از انتقال به سرور جديد
تخصص: 
نام کاربری رتبهسطح کاربری
BlueDev6
IT_One13
گروه ستيا15
programer11016
Akhtar-Electronic20
Ebi102021
p22
shayan12723
M.nasri27
Behnam_h28

  • رتبه کمتر رتبه ی بهتری است.
  • قبل از انتخاب حتما سوابق مجری را بررسی کنید.
  • مقدار وجه پروژه انجام شده در امتیاز کاربر تاثیر گذار بوده است.
  • مجری تایید شده کسی است که هویت ایشان از جانب ما تاییده شده است.