فهرست مجریان پارسکدرز

امروز 21 آذر 1398
فهرست مجریانی که می توانند پروژه شما را انجام دهند: (5080)
پروژه: مشکل باز نشدن بعضي از صفحات پس از انتقال به سرور جديد
تخصص: 
تعداد افراد دعوت شده 0 از 25 ( اضافه کردن تعداد دعوت نامه ۲۵  ۵۰  ۱۰۰ )
نام کاربری رتبهسطح کاربری
BlueDev7
دکتر زهرا آقاجاني10
IT_One12
programer11014
Ebi102016
گروه ستيا20
p21
shayan12723
Akhtar-Electronic24
MatidA Group26

  • رتبه کمتر رتبه ی بهتری است.
  • قبل از انتخاب حتما سوابق مجری را بررسی کنید.
  • مقدار وجه پروژه انجام شده در امتیاز کاربر تاثیر گذار بوده است.
  • مجری تایید شده کسی است که هویت ایشان از جانب ما تاییده شده است.