فهرست مجریان پارسکدرز

امروز 1 اردیبهشت 1398
فهرست مجریانی که می توانند پروژه شما را انجام دهند: (5444)
پروژه: فرم ثبت نام همایش و پرداخت درگاه واسط
تخصص: 
نام کاربری رتبهسطح کاربری
BlueDev5
پژوهشگر11
IT_One12
گروه ستيا15
programer11017
جهان جاوید18
ProfessionalDeveloper19
مهندس محب20
shayan12722
p25

  • رتبه کمتر رتبه ی بهتری است.
  • قبل از انتخاب حتما سوابق مجری را بررسی کنید.
  • مقدار وجه پروژه انجام شده در امتیاز کاربر تاثیر گذار بوده است.
  • مجری تایید شده کسی است که هویت ایشان از جانب ما تاییده شده است.