فهرست مجریان پارسکدرز

امروز 4 تیر 1398
فهرست مجریانی که می توانند پروژه شما را انجام دهند: (5746)
پروژه: فرم ثبت نام همایش و پرداخت درگاه واسط
تخصص: 
نام کاربری رتبهسطح کاربری
BlueDev6
ProfessionalDeveloper8
پژوهشگر10
IT_One11
گروه ستيا13
مهندس محب17
programer11019
shayan12720
Behnam_h23
M.nasri25

  • رتبه کمتر رتبه ی بهتری است.
  • قبل از انتخاب حتما سوابق مجری را بررسی کنید.
  • مقدار وجه پروژه انجام شده در امتیاز کاربر تاثیر گذار بوده است.
  • مجری تایید شده کسی است که هویت ایشان از جانب ما تاییده شده است.