فهرست مجریان پارسکدرز

امروز 24 آذر 1396
فهرست مجریانی که می توانند پروژه شما را انجام دهند: (4014)
پروژه: طراحی فروشگاه اینترنتی با مجنتو 2
تخصص: 
نام کاربری رتبه سطح کاربری
گروه ستيا2
بهروز4
جهان جاوید6
Behnam_h7
amoza9
IT_One12
badboy2114
p15
AhwazSoft16
mohammadmahdi19

  • رتبه کمتر رتبه ی بهتری است.
  • قبل از انتخاب حتما سوابق مجری را بررسی کنید.
  • مقدار وجه پروژه انجام شده در امتیاز کاربر تاثیر گذار بوده است.
  • مجری تایید شده کسی است که هویت ایشان از جانب ما تاییده شده است.