فهرست مجریان پارسکدرز

امروز 24 مهر 1397
فهرست مجریانی که می توانند پروژه شما را انجام دهند: (5426)
پروژه: طراحی فروشگاه اینترنتی با مجنتو 2
تخصص: 
نام کاربری رتبهسطح کاربری
بهروز5
گروه ستيا6
جهان جاوید8
پژوهشگر10
maryjoly11
Behnam_h12
IT_One14
badboy2115
BlueDev16
amoza18

  • رتبه کمتر رتبه ی بهتری است.
  • قبل از انتخاب حتما سوابق مجری را بررسی کنید.
  • مقدار وجه پروژه انجام شده در امتیاز کاربر تاثیر گذار بوده است.
  • مجری تایید شده کسی است که هویت ایشان از جانب ما تاییده شده است.