فهرست مجریان پارسکدرز

امروز 27 اسفند 1396
فهرست مجریانی که می توانند پروژه شما را انجام دهند: (4406)
پروژه: طراحی فروشگاه اینترنتی با مجنتو 2
تخصص: 
نام کاربری رتبه سطح کاربری
بهروز1
گروه ستيا4
جهان جاوید6
Behnam_h7
IT_One9
amoza11
™Saeid13
programer11015
maryjoly16
مهندس محب18

  • رتبه کمتر رتبه ی بهتری است.
  • قبل از انتخاب حتما سوابق مجری را بررسی کنید.
  • مقدار وجه پروژه انجام شده در امتیاز کاربر تاثیر گذار بوده است.
  • مجری تایید شده کسی است که هویت ایشان از جانب ما تاییده شده است.