فهرست مجریان پارسکدرز

امروز 1 مرداد 1397
فهرست مجریانی که می توانند پروژه شما را انجام دهند: (4960)
پروژه: طراحی فروشگاه اینترنتی با مجنتو 2
تخصص: 
نام کاربری رتبهسطح کاربری
بهروز1
گروه ستيا5
جهان جاوید8
پژوهشگر9
Behnam_h10
maryjoly11
IT_One14
amoza16
badboy2117
™Saeid18

  • رتبه کمتر رتبه ی بهتری است.
  • قبل از انتخاب حتما سوابق مجری را بررسی کنید.
  • مقدار وجه پروژه انجام شده در امتیاز کاربر تاثیر گذار بوده است.
  • مجری تایید شده کسی است که هویت ایشان از جانب ما تاییده شده است.