فهرست مجریان پارسکدرز

امروز 20 آذر 1396
فهرست مجریانی که می توانند پروژه شما را انجام دهند: (2744)
پروژه: پایان نامه ارشد کامپیوتر 6 (2 مورد)
تخصص: 
نام کاربری رتبه سطح کاربری
Mohammad_H1
بهروز4
Behnam_h7
مسعود مخابرات8
IT_One12
sina-sf17
mohammadmahdi19
maryjoly22
programer11023
me198824

  • رتبه کمتر رتبه ی بهتری است.
  • قبل از انتخاب حتما سوابق مجری را بررسی کنید.
  • مقدار وجه پروژه انجام شده در امتیاز کاربر تاثیر گذار بوده است.
  • مجری تایید شده کسی است که هویت ایشان از جانب ما تاییده شده است.