فهرست مجریان پارسکدرز

امروز 29 مهر 1396
فهرست مجریانی که می توانند پروژه شما را انجام دهند: (2607)
پروژه: پایان نامه ارشد کامپیوتر 6 (2 مورد)
تخصص: 
نام کاربری رتبه سطح کاربری
Mohammad_H2
بهروز4
Behnam_h7
مسعود مخابرات8
IT_One11
sina-sf15
mohammadmahdi16
me198819
maryjoly25
نويد م28

  • رتبه کمتر رتبه ی بهتری است.
  • قبل از انتخاب حتما سوابق مجری را بررسی کنید.
  • مقدار وجه پروژه انجام شده در امتیاز کاربر تاثیر گذار بوده است.
  • مجری تایید شده کسی است که هویت ایشان از جانب ما تاییده شده است.