فهرست مجریان پارسکدرز

امروز 3 اردیبهشت 1397
فهرست مجریانی که می توانند پروژه شما را انجام دهند: (3128)
پروژه: پایان نامه ارشد کامپیوتر 6 (2 مورد)
تخصص: 
نام کاربری رتبه سطح کاربری
بهروز1
Mohammad_H2
Behnam_h8
maryjoly9
IT_One10
مسعود مخابرات13
programer11016
sina-sf25
mohammadmahdi26
پژوهشگر28

  • رتبه کمتر رتبه ی بهتری است.
  • قبل از انتخاب حتما سوابق مجری را بررسی کنید.
  • مقدار وجه پروژه انجام شده در امتیاز کاربر تاثیر گذار بوده است.
  • مجری تایید شده کسی است که هویت ایشان از جانب ما تاییده شده است.