فهرست مجریان پارسکدرز

امروز 4 فروردین 1396
فهرست مجریانی که می توانند پروژه شما را انجام دهند: (1994)
پروژه: پایان نامه ارشد کامپیوتر 6 (2 مورد)
تخصص: 
نام کاربری رتبه سطح کاربری
مسعود مخابرات2
Mohammad_H5
Behnam_h6
kill3r7
بهروز9
mohammadmahdi11
me198814
IT_One19
نويد م22
goldengriff31

  • رتبه کمتر رتبه ی بهتری است.
  • قبل از انتخاب حتما سوابق مجری را بررسی کنید.
  • مقدار وجه پروژه انجام شده در امتیاز کاربر تاثیر گذار بوده است.
  • مجری تایید شده کسی است که هویت ایشان از جانب ما تاییده شده است.