فهرست مجریان پارسکدرز

امروز 11 اردیبهشت 1396
فهرست مجریانی که می توانند پروژه شما را انجام دهند: (2062)
پروژه: پایان نامه ارشد کامپیوتر 6 (2 مورد)
تخصص: 
نام کاربری رتبه سطح کاربری
Mohammad_H2
مسعود مخابرات3
Behnam_h6
kill3r7
بهروز8
mohammadmahdi10
me198815
IT_One18
sina-sf19
نويد م22

  • رتبه کمتر رتبه ی بهتری است.
  • قبل از انتخاب حتما سوابق مجری را بررسی کنید.
  • مقدار وجه پروژه انجام شده در امتیاز کاربر تاثیر گذار بوده است.
  • مجری تایید شده کسی است که هویت ایشان از جانب ما تاییده شده است.