فهرست مجریان پارسکدرز

امروز 5 فروردین 1396
فهرست مجریانی که می توانند پروژه شما را انجام دهند: (2623)
پروژه: ترجمه متن شبکه
تخصص: 
نام کاربری رتبه سطح کاربری
سيما661
مسعود مخابرات2
Mohammad_H5
Behnam_h6
kill3r7
بهروز9
mohammadmahdi11
IT_One19
™Saeid21
نويد م22

  • رتبه کمتر رتبه ی بهتری است.
  • قبل از انتخاب حتما سوابق مجری را بررسی کنید.
  • مقدار وجه پروژه انجام شده در امتیاز کاربر تاثیر گذار بوده است.
  • مجری تایید شده کسی است که هویت ایشان از جانب ما تاییده شده است.