فهرست مجریان پارسکدرز

امروز 5 بهمن 1395
فهرست مجریانی که می توانند پروژه شما را انجام دهند: (2462)
پروژه: ترجمه متن شبکه
تخصص: 
نام کاربری رتبه سطح کاربری
سيما661
مسعود مخابرات2
Behnam_h4
kill3r5
Mohammad_H8
mohammadmahdi10
بهروز13
™Saeid19
نويد م20
IT_One21

  • رتبه کمتر رتبه ی بهتری است.
  • قبل از انتخاب حتما سوابق مجری را بررسی کنید.
  • مقدار وجه پروژه انجام شده در امتیاز کاربر تاثیر گذار بوده است.
  • مجری تایید شده کسی است که هویت ایشان از جانب ما تاییده شده است.