فهرست مجریان پارسکدرز

امروز 6 تیر 1396
فهرست مجریانی که می توانند پروژه شما را انجام دهند: (2941)
پروژه: ترجمه متن شبکه
تخصص: 
نام کاربری رتبه سطح کاربری
سيما661
Mohammad_H2
مسعود مخابرات4
Behnam_h6
kill3r7
بهروز8
مترجم9
IT_One11
mohammadmahdi12
sina-sf14

  • رتبه کمتر رتبه ی بهتری است.
  • قبل از انتخاب حتما سوابق مجری را بررسی کنید.
  • مقدار وجه پروژه انجام شده در امتیاز کاربر تاثیر گذار بوده است.
  • مجری تایید شده کسی است که هویت ایشان از جانب ما تاییده شده است.