فهرست مجریان پارسکدرز

امروز 1 آبان 1396
فهرست مجریانی که می توانند پروژه شما را انجام دهند: (3634)
پروژه: ترجمه متن شبکه
تخصص: 
نام کاربری رتبه سطح کاربری
Mohammad_H2
بهروز4
سيما665
Behnam_h7
مسعود مخابرات8
IT_One11
مترجم12
sina-sf15
mohammadmahdi16
asadi444421

  • رتبه کمتر رتبه ی بهتری است.
  • قبل از انتخاب حتما سوابق مجری را بررسی کنید.
  • مقدار وجه پروژه انجام شده در امتیاز کاربر تاثیر گذار بوده است.
  • مجری تایید شده کسی است که هویت ایشان از جانب ما تاییده شده است.