فهرست مجریان پارسکدرز

امروز 30 دی 1396
فهرست مجریانی که می توانند پروژه شما را انجام دهند: (4057)
پروژه: ترجمه متن شبکه
تخصص: 
نام کاربری رتبه سطح کاربری
بهروز1
Mohammad_H2
سيما665
Behnam_h7
مسعود مخابرات8
مترجم-77410
IT_One11
asadi444419
sina-sf22
mohammadmahdi23

  • رتبه کمتر رتبه ی بهتری است.
  • قبل از انتخاب حتما سوابق مجری را بررسی کنید.
  • مقدار وجه پروژه انجام شده در امتیاز کاربر تاثیر گذار بوده است.
  • مجری تایید شده کسی است که هویت ایشان از جانب ما تاییده شده است.