فهرست مجریان پارسکدرز

امروز 28 مرداد 1396
فهرست مجریانی که می توانند پروژه شما را انجام دهند: (3302)
پروژه: ترجمه فارسی به انگلیسی
تخصص: 
نام کاربری رتبه سطح کاربری
Mohammad_H1
سيما663
مسعود مخابرات5
بهروز7
Behnam_h8
kill3r9
مترجم10
IT_One11
sina-sf13
mohammadmahdi15

  • رتبه کمتر رتبه ی بهتری است.
  • قبل از انتخاب حتما سوابق مجری را بررسی کنید.
  • مقدار وجه پروژه انجام شده در امتیاز کاربر تاثیر گذار بوده است.
  • مجری تایید شده کسی است که هویت ایشان از جانب ما تاییده شده است.
{{chat.otherName}}