فهرست مجریان پارسکدرز

امروز 4 خرداد 1396
فهرست مجریانی که می توانند پروژه شما را انجام دهند: (2788)
پروژه: ترجمه فارسی به انگلیسی
تخصص: 
نام کاربری رتبه سطح کاربری
سيما661
Mohammad_H2
مسعود مخابرات3
Behnam_h6
kill3r7
بهروز8
mohammadmahdi11
IT_One13
sina-sf19
™Saeid21

  • رتبه کمتر رتبه ی بهتری است.
  • قبل از انتخاب حتما سوابق مجری را بررسی کنید.
  • مقدار وجه پروژه انجام شده در امتیاز کاربر تاثیر گذار بوده است.
  • مجری تایید شده کسی است که هویت ایشان از جانب ما تاییده شده است.