فهرست مجریان پارسکدرز

امروز 29 مهر 1396
فهرست مجریانی که می توانند پروژه شما را انجام دهند: (2388)
پروژه: اموزش چند خط از برنامه c++
تخصص: 
نام کاربری رتبه سطح کاربری
MATLAB Expert3
بهروز4
Behnam_h7
freelancer10
IT_One11
badboy2113
AhwazSoft14
sina-sf15
mohammadmahdi16
Javidϟ#17

  • رتبه کمتر رتبه ی بهتری است.
  • قبل از انتخاب حتما سوابق مجری را بررسی کنید.
  • مقدار وجه پروژه انجام شده در امتیاز کاربر تاثیر گذار بوده است.
  • مجری تایید شده کسی است که هویت ایشان از جانب ما تاییده شده است.