فهرست مجریان پارسکدرز

امروز 30 فروردین 1397
فهرست مجریانی که می توانند پروژه شما را انجام دهند: (2749)
پروژه: اموزش چند خط از برنامه c++
تخصص: 
نام کاربری رتبه سطح کاربری
بهروز1
MATLAB Expert3
Programmer7
Behnam_h8
IT_One10
programer11016
freelancer17
مهندس محب19
Sajjad Programmer21
p22

  • رتبه کمتر رتبه ی بهتری است.
  • قبل از انتخاب حتما سوابق مجری را بررسی کنید.
  • مقدار وجه پروژه انجام شده در امتیاز کاربر تاثیر گذار بوده است.
  • مجری تایید شده کسی است که هویت ایشان از جانب ما تاییده شده است.