فهرست مجریان پارسکدرز

امروز 5 بهمن 1395
فهرست مجریانی که می توانند پروژه شما را انجام دهند: (1849)
پروژه: اموزش چند خط از برنامه c++
تخصص: 
نام کاربری رتبه سطح کاربری
Behnam_h4
MATLAB Expert6
badboy219
mohammadmahdi10
Javidϟ#11
بهروز13
me198814
AhwazSoft17
نويد م20
IT_One21

  • رتبه کمتر رتبه ی بهتری است.
  • قبل از انتخاب حتما سوابق مجری را بررسی کنید.
  • مقدار وجه پروژه انجام شده در امتیاز کاربر تاثیر گذار بوده است.
  • مجری تایید شده کسی است که هویت ایشان از جانب ما تاییده شده است.