فهرست مجریان پارسکدرز

امروز 20 آذر 1396
فهرست مجریانی که می توانند پروژه شما را انجام دهند: (2495)
پروژه: اموزش چند خط از برنامه c++
تخصص: 
نام کاربری رتبه سطح کاربری
MATLAB Expert3
بهروز4
Behnam_h7
freelancer11
IT_One12
Programmer13
badboy2114
p15
AhwazSoft16
sina-sf17

  • رتبه کمتر رتبه ی بهتری است.
  • قبل از انتخاب حتما سوابق مجری را بررسی کنید.
  • مقدار وجه پروژه انجام شده در امتیاز کاربر تاثیر گذار بوده است.
  • مجری تایید شده کسی است که هویت ایشان از جانب ما تاییده شده است.