فهرست مجریان پارسکدرز

امروز 1 شهریور 1396
فهرست مجریانی که می توانند پروژه شما را انجام دهند: (2258)
پروژه: اموزش چند خط از برنامه c++
تخصص: 
نام کاربری رتبه سطح کاربری
MATLAB Expert2
بهروز7
Behnam_h8
IT_One11
freelancer12
badboy2113
sina-sf14
AhwazSoft15
mohammadmahdi16
Javidϟ#17

  • رتبه کمتر رتبه ی بهتری است.
  • قبل از انتخاب حتما سوابق مجری را بررسی کنید.
  • مقدار وجه پروژه انجام شده در امتیاز کاربر تاثیر گذار بوده است.
  • مجری تایید شده کسی است که هویت ایشان از جانب ما تاییده شده است.
{{chat.otherName}}