فهرست مجریان پارسکدرز

امروز 3 اسفند 1396
فهرست مجریانی که می توانند پروژه شما را انجام دهند: (2655)
پروژه: اموزش چند خط از برنامه c++
تخصص: 
نام کاربری رتبه سطح کاربری
بهروز1
MATLAB Expert3
Behnam_h7
Programmer8
IT_One13
programer11014
freelancer17
مهندس محب18
p20
badboy2121

  • رتبه کمتر رتبه ی بهتری است.
  • قبل از انتخاب حتما سوابق مجری را بررسی کنید.
  • مقدار وجه پروژه انجام شده در امتیاز کاربر تاثیر گذار بوده است.
  • مجری تایید شده کسی است که هویت ایشان از جانب ما تاییده شده است.