فهرست مجریان پارسکدرز

امروز 4 خرداد 1396
فهرست مجریانی که می توانند پروژه شما را انجام دهند: (2020)
پروژه: اموزش چند خط از برنامه c++
تخصص: 
نام کاربری رتبه سطح کاربری
MATLAB Expert5
Behnam_h6
بهروز8
badboy219
mohammadmahdi11
Javidϟ#12
IT_One13
AhwazSoft14
me198816
sina-sf19

  • رتبه کمتر رتبه ی بهتری است.
  • قبل از انتخاب حتما سوابق مجری را بررسی کنید.
  • مقدار وجه پروژه انجام شده در امتیاز کاربر تاثیر گذار بوده است.
  • مجری تایید شده کسی است که هویت ایشان از جانب ما تاییده شده است.