فهرست مجریان پارسکدرز

امروز 30 دی 1396
فهرست مجریانی که می توانند پروژه شما را انجام دهند: (5226)
پروژه: جایگذاری متون
تخصص: 
نام کاربری رتبه سطح کاربری
مسعود مخابرات8
IT_One11
asadi444419
AhwazSoft21
sina-sf22
mohammadmahdi23
ساسان-88633
سحربدیهی-نرم8943
مترجم پارس کدرز47
مهندس برق-کنترل51

  • رتبه کمتر رتبه ی بهتری است.
  • قبل از انتخاب حتما سوابق مجری را بررسی کنید.
  • مقدار وجه پروژه انجام شده در امتیاز کاربر تاثیر گذار بوده است.
  • مجری تایید شده کسی است که هویت ایشان از جانب ما تاییده شده است.