فهرست مجریان پارسکدرز

امروز 4 خرداد 1396
فهرست مجریانی که می توانند پروژه شما را انجام دهند: (3160)
پروژه: جایگذاری متون
تخصص: 
نام کاربری رتبه سطح کاربری
مسعود مخابرات3
mohammadmahdi11
IT_One13
AhwazSoft14
sina-sf19
asadi444424
imehrabadi26
مترجم پارس کدرز35
مهندس برق-کنترل45
eng2054

  • رتبه کمتر رتبه ی بهتری است.
  • قبل از انتخاب حتما سوابق مجری را بررسی کنید.
  • مقدار وجه پروژه انجام شده در امتیاز کاربر تاثیر گذار بوده است.
  • مجری تایید شده کسی است که هویت ایشان از جانب ما تاییده شده است.