فهرست مجریان پارسکدرز

امروز 1 آبان 1396
فهرست مجریانی که می توانند پروژه شما را انجام دهند: (4473)
پروژه: جایگذاری متون
تخصص: 
نام کاربری رتبه سطح کاربری
مسعود مخابرات8
IT_One11
AhwazSoft14
sina-sf15
mohammadmahdi16
asadi444421
imehrabadi32
ساسان41
مترجم پارس کدرز42
مهندس برق-کنترل43

  • رتبه کمتر رتبه ی بهتری است.
  • قبل از انتخاب حتما سوابق مجری را بررسی کنید.
  • مقدار وجه پروژه انجام شده در امتیاز کاربر تاثیر گذار بوده است.
  • مجری تایید شده کسی است که هویت ایشان از جانب ما تاییده شده است.