فهرست مجریان پارسکدرز

امروز 31 فروردین 1397
فهرست مجریانی که می توانند پروژه شما را انجام دهند: (6070)
پروژه: جایگذاری متون
تخصص: 
نام کاربری رتبه سطح کاربری
IT_One10
مسعود مخابرات12
asadi444420
AhwazSoft24
sina-sf25
mohammadmahdi26
پژوهشگر29
ساسان-88635
پژوهشگر9640
سحربدیهی-نرم8946

  • رتبه کمتر رتبه ی بهتری است.
  • قبل از انتخاب حتما سوابق مجری را بررسی کنید.
  • مقدار وجه پروژه انجام شده در امتیاز کاربر تاثیر گذار بوده است.
  • مجری تایید شده کسی است که هویت ایشان از جانب ما تاییده شده است.