فهرست مجریان پارسکدرز

امروز 31 خرداد 1397
فهرست مجریانی که می توانند پروژه شما را انجام دهند: (6712)
پروژه: جایگذاری متون
تخصص: 
نام کاربری رتبهسطح کاربری
پژوهشگر8
IT_One13
مسعود مخابرات14
پژوهشگر9620
asadi444422
AhwazSoft28
sina-sf29
shayan12730
mohammadmahdi31
سحربدیهی-نرم8952

  • رتبه کمتر رتبه ی بهتری است.
  • قبل از انتخاب حتما سوابق مجری را بررسی کنید.
  • مقدار وجه پروژه انجام شده در امتیاز کاربر تاثیر گذار بوده است.
  • مجری تایید شده کسی است که هویت ایشان از جانب ما تاییده شده است.