فهرست مجریان پارسکدرز

امروز 28 مرداد 1396
فهرست مجریانی که می توانند پروژه شما را انجام دهند: (3961)
پروژه: جایگذاری متون
تخصص: 
نام کاربری رتبه سطح کاربری
مسعود مخابرات5
IT_One11
sina-sf13
AhwazSoft14
mohammadmahdi15
asadi444422
imehrabadi30
مترجم پارس کدرز39
مهندس برق-کنترل40
ساسان45

  • رتبه کمتر رتبه ی بهتری است.
  • قبل از انتخاب حتما سوابق مجری را بررسی کنید.
  • مقدار وجه پروژه انجام شده در امتیاز کاربر تاثیر گذار بوده است.
  • مجری تایید شده کسی است که هویت ایشان از جانب ما تاییده شده است.
{{chat.otherName}}