فهرست مجریان پارسکدرز

امروز 2 اسفند 1395
فهرست مجریانی که می توانند پروژه شما را انجام دهند: (2760)
پروژه: جایگذاری متون
تخصص: 
نام کاربری رتبه سطح کاربری
مسعود مخابرات2
mohammadmahdi11
AhwazSoft17
IT_One19
asadi444425
imehrabadi26
sina-sf33
مترجم پارس کدرز37
مهندس برق-کنترل45
eng2049

  • رتبه کمتر رتبه ی بهتری است.
  • قبل از انتخاب حتما سوابق مجری را بررسی کنید.
  • مقدار وجه پروژه انجام شده در امتیاز کاربر تاثیر گذار بوده است.
  • مجری تایید شده کسی است که هویت ایشان از جانب ما تاییده شده است.