فهرست مجریان پارسکدرز

امروز 11 اردیبهشت 1396
فهرست مجریانی که می توانند پروژه شما را انجام دهند: (531)
پروژه: پروژه درس تفکر سیستمی
تخصص: 
نام کاربری رتبه سطح کاربری
mohammadmahdi10
me198815
ناصر6636
Hossein40
DonAryan44
SoRusH81
گروه مهندس ساجدی92
نازی جون- پروژه دانشگاهی95
alira139
F.Mohassel159

  • رتبه کمتر رتبه ی بهتری است.
  • قبل از انتخاب حتما سوابق مجری را بررسی کنید.
  • مقدار وجه پروژه انجام شده در امتیاز کاربر تاثیر گذار بوده است.
  • مجری تایید شده کسی است که هویت ایشان از جانب ما تاییده شده است.