فهرست مجریان پارسکدرز

امروز 1 آبان 1396
فهرست مجریانی که می توانند پروژه شما را انجام دهند: (652)
پروژه: پروژه درس تفکر سیستمی
تخصص: 
نام کاربری رتبه سطح کاربری
mohammadmahdi16
me198819
DonAryan44
Hossein49
ناصر6668
نازی جون- پروژه دانشگاهی82
SoRusH96
گروه مهندس ساجدی108
Sadaf92118
S.shariati151

  • رتبه کمتر رتبه ی بهتری است.
  • قبل از انتخاب حتما سوابق مجری را بررسی کنید.
  • مقدار وجه پروژه انجام شده در امتیاز کاربر تاثیر گذار بوده است.
  • مجری تایید شده کسی است که هویت ایشان از جانب ما تاییده شده است.