فهرست مجریان پارسکدرز

امروز 6 تیر 1396
فهرست مجریانی که می توانند پروژه شما را انجام دهند: (563)
پروژه: پروژه درس تفکر سیستمی
تخصص: 
نام کاربری رتبه سطح کاربری
mohammadmahdi12
me198817
ناصر6635
Hossein42
DonAryan44
نازی جون- پروژه دانشگاهی74
SoRusH85
گروه مهندس ساجدی94
alira139
F.Mohassel155

  • رتبه کمتر رتبه ی بهتری است.
  • قبل از انتخاب حتما سوابق مجری را بررسی کنید.
  • مقدار وجه پروژه انجام شده در امتیاز کاربر تاثیر گذار بوده است.
  • مجری تایید شده کسی است که هویت ایشان از جانب ما تاییده شده است.