فهرست مجریان پارسکدرز

امروز 28 مرداد 1396
فهرست مجریانی که می توانند پروژه شما را انجام دهند: (609)
پروژه: پروژه درس تفکر سیستمی
تخصص: 
نام کاربری رتبه سطح کاربری
mohammadmahdi15
me198818
ناصر6628
Hossein47
DonAryan49
نازی جون- پروژه دانشگاهی79
SoRusH91
گروه مهندس ساجدی101
Sadaf92138
S.shariati141

  • رتبه کمتر رتبه ی بهتری است.
  • قبل از انتخاب حتما سوابق مجری را بررسی کنید.
  • مقدار وجه پروژه انجام شده در امتیاز کاربر تاثیر گذار بوده است.
  • مجری تایید شده کسی است که هویت ایشان از جانب ما تاییده شده است.
{{chat.otherName}}