فهرست مجریان پارسکدرز

امروز 31 فروردین 1397
فهرست مجریانی که می توانند پروژه شما را انجام دهند: (746)
پروژه: پروژه درس تفکر سیستمی
تخصص: 
نام کاربری رتبه سطح کاربری
mohammadmahdi26
پژوهشگر29
me198830
DonAryan47
Sadaf9258
Hossein-62260
javad31289
ناصر6699
نازی جون- پروژه دانشگاهی101
SoRusH_AKhlaGhi118

  • رتبه کمتر رتبه ی بهتری است.
  • قبل از انتخاب حتما سوابق مجری را بررسی کنید.
  • مقدار وجه پروژه انجام شده در امتیاز کاربر تاثیر گذار بوده است.
  • مجری تایید شده کسی است که هویت ایشان از جانب ما تاییده شده است.