فهرست مجریان پارسکدرز

امروز 4 فروردین 1396
فهرست مجریانی که می توانند پروژه شما را انجام دهند: (518)
پروژه: پروژه درس تفکر سیستمی
تخصص: 
نام کاربری رتبه سطح کاربری
mohammadmahdi11
me198814
Hossein39
ناصر6649
DonAryan51
xyz53
SoRusH78
مهندس ساجدی91
نازی جون- پروژه دانشگاهی94
alira138

  • رتبه کمتر رتبه ی بهتری است.
  • قبل از انتخاب حتما سوابق مجری را بررسی کنید.
  • مقدار وجه پروژه انجام شده در امتیاز کاربر تاثیر گذار بوده است.
  • مجری تایید شده کسی است که هویت ایشان از جانب ما تاییده شده است.