فهرست مجریان پارسکدرز

امروز 11 اردیبهشت 1396
فهرست مجریانی که می توانند پروژه شما را انجام دهند: (285)
پروژه: بهبود هدفمندی تبلیغات بیمه عمر در راستای افزایش فروش با استفاده از تکنیک های داده کاوی
تخصص: 
نام کاربری رتبه سطح کاربری
Behnam_h6
IT_One18
DonAryan44
baran139159
گروه مهندس ساجدی92
JavaGeek96
MSH6699
mh12119
همیار142
DataScience145

  • رتبه کمتر رتبه ی بهتری است.
  • قبل از انتخاب حتما سوابق مجری را بررسی کنید.
  • مقدار وجه پروژه انجام شده در امتیاز کاربر تاثیر گذار بوده است.
  • مجری تایید شده کسی است که هویت ایشان از جانب ما تاییده شده است.