فهرست مجریان پارسکدرز

امروز 31 فروردین 1397
فهرست مجریانی که می توانند پروژه شما را انجام دهند: (346)
پروژه: بهبود هدفمندی تبلیغات بیمه عمر در راستای افزایش فروش با استفاده از تکنیک های داده کاوی
تخصص: 
نام کاربری رتبه سطح کاربری
Behnam_h8
maryjoly9
IT_One10
java11
DonAryan47
baran139179
OstadBanoo84
JavaGeek136
MSH66139
گروه توسعه دهنده آبی146

  • رتبه کمتر رتبه ی بهتری است.
  • قبل از انتخاب حتما سوابق مجری را بررسی کنید.
  • مقدار وجه پروژه انجام شده در امتیاز کاربر تاثیر گذار بوده است.
  • مجری تایید شده کسی است که هویت ایشان از جانب ما تاییده شده است.