فهرست مجریان پارسکدرز

امروز 1 آبان 1396
فهرست مجریانی که می توانند پروژه شما را انجام دهند: (328)
پروژه: بهبود هدفمندی تبلیغات بیمه عمر در راستای افزایش فروش با استفاده از تکنیک های داده کاوی
تخصص: 
نام کاربری رتبه سطح کاربری
Behnam_h7
IT_One11
java24
maryjoly25
DonAryan44
baran139170
OstadBanoo73
گروه مهندس ساجدی108
JavaGeek112
MSH66115

  • رتبه کمتر رتبه ی بهتری است.
  • قبل از انتخاب حتما سوابق مجری را بررسی کنید.
  • مقدار وجه پروژه انجام شده در امتیاز کاربر تاثیر گذار بوده است.
  • مجری تایید شده کسی است که هویت ایشان از جانب ما تاییده شده است.