فهرست مجریان پارسکدرز

امروز 28 مرداد 1396
فهرست مجریانی که می توانند پروژه شما را انجام دهند: (313)
پروژه: بهبود هدفمندی تبلیغات بیمه عمر در راستای افزایش فروش با استفاده از تکنیک های داده کاوی
تخصص: 
نام کاربری رتبه سطح کاربری
Behnam_h8
IT_One11
maryjoly42
DonAryan49
java50
baran139167
گروه مهندس ساجدی101
JavaGeek105
MSH66108
mh12133

  • رتبه کمتر رتبه ی بهتری است.
  • قبل از انتخاب حتما سوابق مجری را بررسی کنید.
  • مقدار وجه پروژه انجام شده در امتیاز کاربر تاثیر گذار بوده است.
  • مجری تایید شده کسی است که هویت ایشان از جانب ما تاییده شده است.
{{chat.otherName}}