فهرست مجریان پارسکدرز

امروز 6 تیر 1396
فهرست مجریانی که می توانند پروژه شما را انجام دهند: (300)
پروژه: بهبود هدفمندی تبلیغات بیمه عمر در راستای افزایش فروش با استفاده از تکنیک های داده کاوی
تخصص: 
نام کاربری رتبه سطح کاربری
Behnam_h6
IT_One11
DonAryan44
baran139162
گروه مهندس ساجدی94
JavaGeek96
MSH6699
mh12124
همیار141
DataScience147

  • رتبه کمتر رتبه ی بهتری است.
  • قبل از انتخاب حتما سوابق مجری را بررسی کنید.
  • مقدار وجه پروژه انجام شده در امتیاز کاربر تاثیر گذار بوده است.
  • مجری تایید شده کسی است که هویت ایشان از جانب ما تاییده شده است.