فهرست مجریان پارسکدرز

امروز 8 تیر 1396
فهرست مجریانی که می توانند پروژه شما را انجام دهند: (2505)
پروژه: پیاده سازی گراف و توابع پایه ی ان
تخصص: 
نام کاربری رتبه سطح کاربری
MATLAB Expert3
amoza5
Behnam_h6
kill3r7
badboy2110
IT_One11
mohammadmahdi12
AhwazSoft13
Javidϟ#14
me198817

  • رتبه کمتر رتبه ی بهتری است.
  • قبل از انتخاب حتما سوابق مجری را بررسی کنید.
  • مقدار وجه پروژه انجام شده در امتیاز کاربر تاثیر گذار بوده است.
  • مجری تایید شده کسی است که هویت ایشان از جانب ما تاییده شده است.
Chat