فهرست مجریان پارسکدرز

امروز 1 شهریور 1396
فهرست مجریانی که می توانند پروژه شما را انجام دهند: (2703)
پروژه: پیاده سازی گراف و توابع پایه ی ان
تخصص: 
نام کاربری رتبه سطح کاربری
MATLAB Expert2
amoza6
Behnam_h8
kill3r9
IT_One11
badboy2113
AhwazSoft15
mohammadmahdi16
Javidϟ#17
me198819

  • رتبه کمتر رتبه ی بهتری است.
  • قبل از انتخاب حتما سوابق مجری را بررسی کنید.
  • مقدار وجه پروژه انجام شده در امتیاز کاربر تاثیر گذار بوده است.
  • مجری تایید شده کسی است که هویت ایشان از جانب ما تاییده شده است.
{{chat.otherName}}