فهرست مجریان پارسکدرز

امروز 31 خرداد 1397
فهرست مجریانی که می توانند پروژه شما را انجام دهند: (3511)
پروژه: پیاده سازی گراف و توابع پایه ی ان
تخصص: 
نام کاربری رتبهسطح کاربری
MATLAB Expert2
Programmer3
جهان جاوید7
Behnam_h9
amoza15
programer11017
مهندس محب19
p21
badboy2123
Sajjad Programmer26

  • رتبه کمتر رتبه ی بهتری است.
  • قبل از انتخاب حتما سوابق مجری را بررسی کنید.
  • مقدار وجه پروژه انجام شده در امتیاز کاربر تاثیر گذار بوده است.
  • مجری تایید شده کسی است که هویت ایشان از جانب ما تاییده شده است.