فهرست مجریان پارسکدرز

امروز 2 اردیبهشت 1397
فهرست مجریانی که می توانند پروژه شما را انجام دهند: (3339)
پروژه: پیاده سازی گراف و توابع پایه ی ان
تخصص: 
نام کاربری رتبه سطح کاربری
MATLAB Expert3
جهان جاوید6
Programmer7
Behnam_h8
amoza14
programer11016
مهندس محب19
Sajjad Programmer21
p22
badboy2123

  • رتبه کمتر رتبه ی بهتری است.
  • قبل از انتخاب حتما سوابق مجری را بررسی کنید.
  • مقدار وجه پروژه انجام شده در امتیاز کاربر تاثیر گذار بوده است.
  • مجری تایید شده کسی است که هویت ایشان از جانب ما تاییده شده است.