فهرست مجریان پارسکدرز

امروز 4 اردیبهشت 1396
فهرست مجریانی که می توانند پروژه شما را انجام دهند: (2342)
پروژه: پیاده سازی گراف و توابع پایه ی ان
تخصص: 
نام کاربری رتبه سطح کاربری
amoza4
MATLAB Expert5
Behnam_h6
kill3r7
badboy2110
mohammadmahdi11
Javidϟ#12
me198815
AhwazSoft18
IT_One19

  • رتبه کمتر رتبه ی بهتری است.
  • قبل از انتخاب حتما سوابق مجری را بررسی کنید.
  • مقدار وجه پروژه انجام شده در امتیاز کاربر تاثیر گذار بوده است.
  • مجری تایید شده کسی است که هویت ایشان از جانب ما تاییده شده است.