فهرست مجریان پارسکدرز

امروز 26 آذر 1397
فهرست مجریانی که می توانند پروژه شما را انجام دهند: (9507)
پروژه: کپی پیست 500 پست در سایت
تخصص: 
نام کاربری رتبهسطح کاربری
پژوهشگر966
پژوهشگر12
IT_One16
مسعود مخابرات20
shayan12726
asadi444430
AhwazSoft36
sina-sf39
mohammadmahdi40
F.Mohassel47

  • رتبه کمتر رتبه ی بهتری است.
  • قبل از انتخاب حتما سوابق مجری را بررسی کنید.
  • مقدار وجه پروژه انجام شده در امتیاز کاربر تاثیر گذار بوده است.
  • مجری تایید شده کسی است که هویت ایشان از جانب ما تاییده شده است.