فهرست مجریان پارسکدرز

امروز 31 خرداد 1398
فهرست مجریانی که می توانند پروژه شما را انجام دهند: (11667)
پروژه: کپی پیست 500 پست در سایت
تخصص: 
نام کاربری رتبهسطح کاربری
پژوهشگر10
IT_One11
وزارت خارجه16
shayan12720
AhwazSoft27
مسعود مخابرات34
Kia-323338
F.Mohassel39
asadi444444
Mashmol53

  • رتبه کمتر رتبه ی بهتری است.
  • قبل از انتخاب حتما سوابق مجری را بررسی کنید.
  • مقدار وجه پروژه انجام شده در امتیاز کاربر تاثیر گذار بوده است.
  • مجری تایید شده کسی است که هویت ایشان از جانب ما تاییده شده است.