فهرست مجریان پارسکدرز

امروز 25 مهر 1397
فهرست مجریانی که می توانند پروژه شما را انجام دهند: (8794)
پروژه: کپی پیست 500 پست در سایت
تخصص: 
نام کاربری رتبهسطح کاربری
پژوهشگر969
پژوهشگر10
IT_One14
مسعود مخابرات17
shayan12720
asadi444425
AhwazSoft30
sina-sf35
mohammadmahdi36
silvercover40

  • رتبه کمتر رتبه ی بهتری است.
  • قبل از انتخاب حتما سوابق مجری را بررسی کنید.
  • مقدار وجه پروژه انجام شده در امتیاز کاربر تاثیر گذار بوده است.
  • مجری تایید شده کسی است که هویت ایشان از جانب ما تاییده شده است.