فهرست مجریان پارسکدرز

امروز 24 آذر 1396
فهرست مجریانی که می توانند پروژه شما را انجام دهند: (1244)
پروژه: فصل 3-4-5پایان نامه ارشد در خصوص پردازش تصویر گیاه گوجه فرنگی
تخصص: 
نام کاربری رتبه سطح کاربری
Mohammad_H1
MATLAB Expert3
مسعود مخابرات8
freelancer11
Programmer13
sina-sf17
mohammadmahdi19
ساسان-88633
Sajjad Programmer36
نویسنده39

  • رتبه کمتر رتبه ی بهتری است.
  • قبل از انتخاب حتما سوابق مجری را بررسی کنید.
  • مقدار وجه پروژه انجام شده در امتیاز کاربر تاثیر گذار بوده است.
  • مجری تایید شده کسی است که هویت ایشان از جانب ما تاییده شده است.