فهرست مجریان پارسکدرز

امروز 1 مرداد 1397
فهرست مجریانی که می توانند پروژه شما را انجام دهند: (1746)
پروژه: فصل 3-4-5پایان نامه ارشد در خصوص پردازش تصویر گیاه گوجه فرنگی
تخصص: 
نام کاربری رتبهسطح کاربری
MATLAB Expert2
Programmer3
Mohammad_H4
پژوهشگر9
مسعود مخابرات15
freelancer24
Sajjad Programmer27
motodrive29
sina-sf31
mohammadmahdi32

  • رتبه کمتر رتبه ی بهتری است.
  • قبل از انتخاب حتما سوابق مجری را بررسی کنید.
  • مقدار وجه پروژه انجام شده در امتیاز کاربر تاثیر گذار بوده است.
  • مجری تایید شده کسی است که هویت ایشان از جانب ما تاییده شده است.