فهرست مجریان پارسکدرز

امروز 27 اسفند 1396
فهرست مجریانی که می توانند پروژه شما را انجام دهند: (1447)
پروژه: فصل 3-4-5پایان نامه ارشد در خصوص پردازش تصویر گیاه گوجه فرنگی
تخصص: 
نام کاربری رتبه سطح کاربری
Mohammad_H2
MATLAB Expert3
Programmer8
مسعود مخابرات10
freelancer17
sina-sf24
Sajjad Programmer25
mohammadmahdi26
نویسنده28
Akhtar-Electronic32

  • رتبه کمتر رتبه ی بهتری است.
  • قبل از انتخاب حتما سوابق مجری را بررسی کنید.
  • مقدار وجه پروژه انجام شده در امتیاز کاربر تاثیر گذار بوده است.
  • مجری تایید شده کسی است که هویت ایشان از جانب ما تاییده شده است.