فهرست مجریان پارسکدرز

امروز 1 بهمن 1397
فهرست مجریانی که می توانند پروژه شما را انجام دهند: (7184)
پروژه: تغییر در بخش های مختلف جوملا
تخصص: 
نام کاربری رتبهسطح کاربری
BlueDev3
MATLAB Expert5
گروه ستيا10
IT_One11
جهان جاوید12
پژوهشگر13
Behnam_h18
p19
programer11021
مهندس محب23

  • رتبه کمتر رتبه ی بهتری است.
  • قبل از انتخاب حتما سوابق مجری را بررسی کنید.
  • مقدار وجه پروژه انجام شده در امتیاز کاربر تاثیر گذار بوده است.
  • مجری تایید شده کسی است که هویت ایشان از جانب ما تاییده شده است.