فهرست مجریان پارسکدرز

امروز 30 بهمن 1397
فهرست مجریانی که می توانند پروژه شما را انجام دهند: (568)
پروژه: بررسی عوامل موجود در یک شرکت با استفاده از اقتصاد مهندسی
تخصص: 
نام کاربری رتبهسطح کاربری
MATLAB Expert5
سعید7
Sasan_9124
مسعود مخابرات30
™Saeid32
Ebi102034
Akhtar-Electronic35
sina-sf46
mohammadmahdi49
me198854

  • رتبه کمتر رتبه ی بهتری است.
  • قبل از انتخاب حتما سوابق مجری را بررسی کنید.
  • مقدار وجه پروژه انجام شده در امتیاز کاربر تاثیر گذار بوده است.
  • مجری تایید شده کسی است که هویت ایشان از جانب ما تاییده شده است.