فهرست مجریان پارسکدرز

امروز 31 تیر 1397
فهرست مجریانی که می توانند پروژه شما را انجام دهند: (491)
پروژه: بررسی عوامل موجود در یک شرکت با استفاده از اقتصاد مهندسی
تخصص: 
نام کاربری رتبهسطح کاربری
MATLAB Expert2
مسعود مخابرات15
™Saeid17
Sasan_9121
سعید30
sina-sf31
mohammadmahdi32
me198835
Akhtar-Electronic37
Ebi102056

  • رتبه کمتر رتبه ی بهتری است.
  • قبل از انتخاب حتما سوابق مجری را بررسی کنید.
  • مقدار وجه پروژه انجام شده در امتیاز کاربر تاثیر گذار بوده است.
  • مجری تایید شده کسی است که هویت ایشان از جانب ما تاییده شده است.