فهرست مجریان پارسکدرز

امروز 26 آبان 1397
فهرست مجریانی که می توانند پروژه شما را انجام دهند: (538)
پروژه: بررسی عوامل موجود در یک شرکت با استفاده از اقتصاد مهندسی
تخصص: 
نام کاربری رتبهسطح کاربری
MATLAB Expert3
سعید13
مسعود مخابرات19
™Saeid21
Sasan_9125
Akhtar-Electronic31
sina-sf36
mohammadmahdi37
me198842
Ebi102051

  • رتبه کمتر رتبه ی بهتری است.
  • قبل از انتخاب حتما سوابق مجری را بررسی کنید.
  • مقدار وجه پروژه انجام شده در امتیاز کاربر تاثیر گذار بوده است.
  • مجری تایید شده کسی است که هویت ایشان از جانب ما تاییده شده است.