فهرست مجریان پارسکدرز

امروز 2 مهر 1397
فهرست مجریانی که می توانند پروژه شما را انجام دهند: (520)
پروژه: بررسی عوامل موجود در یک شرکت با استفاده از اقتصاد مهندسی
تخصص: 
نام کاربری رتبهسطح کاربری
MATLAB Expert3
سعید15
مسعود مخابرات17
™Saeid19
Sasan_9123
Akhtar-Electronic31
sina-sf35
mohammadmahdi36
me198839
Ebi102048

  • رتبه کمتر رتبه ی بهتری است.
  • قبل از انتخاب حتما سوابق مجری را بررسی کنید.
  • مقدار وجه پروژه انجام شده در امتیاز کاربر تاثیر گذار بوده است.
  • مجری تایید شده کسی است که هویت ایشان از جانب ما تاییده شده است.