فهرست مجریان پارسکدرز

امروز 1 اردیبهشت 1398
فهرست مجریانی که می توانند پروژه شما را انجام دهند: (9672)
پروژه: ساخت ربات دوستیابی تلگرام
تخصص: 
نام کاربری رتبهسطح کاربری
java1
Programmer2
MATLAB Expert4
BlueDev5
maryjoly9
IT_One12
گروه ستيا15
امیر16
programer11017
جهان جاوید18

  • رتبه کمتر رتبه ی بهتری است.
  • قبل از انتخاب حتما سوابق مجری را بررسی کنید.
  • مقدار وجه پروژه انجام شده در امتیاز کاربر تاثیر گذار بوده است.
  • مجری تایید شده کسی است که هویت ایشان از جانب ما تاییده شده است.