فهرست مجریان پارسکدرز

امروز 26 آبان 1397
فهرست مجریانی که می توانند پروژه شما را انجام دهند: (440)
پروژه: تبدیل فایل PDF به اکسل (بدون بهم ریختگی فونتهای فارسی)
تخصص: 
نام کاربری رتبهسطح کاربری
Behnam_h14
مسعود مخابرات19
™Saeid21
AhwazSoft33
mohammadmahdi37
pandaPython39
me198842
نویسنده پارس48
F.Mohassel50
Hossein-62284

  • رتبه کمتر رتبه ی بهتری است.
  • قبل از انتخاب حتما سوابق مجری را بررسی کنید.
  • مقدار وجه پروژه انجام شده در امتیاز کاربر تاثیر گذار بوده است.
  • مجری تایید شده کسی است که هویت ایشان از جانب ما تاییده شده است.