فهرست مجریان پارسکدرز

امروز 1 مهر 1397
فهرست مجریانی که می توانند پروژه شما را انجام دهند: (431)
پروژه: تبدیل فایل PDF به اکسل (بدون بهم ریختگی فونتهای فارسی)
تخصص: 
نام کاربری رتبهسطح کاربری
Behnam_h11
مسعود مخابرات17
™Saeid19
AhwazSoft29
mohammadmahdi36
me198839
نویسنده پارس43
pandaPython45
F.Mohassel68
Hossein-62281

  • رتبه کمتر رتبه ی بهتری است.
  • قبل از انتخاب حتما سوابق مجری را بررسی کنید.
  • مقدار وجه پروژه انجام شده در امتیاز کاربر تاثیر گذار بوده است.
  • مجری تایید شده کسی است که هویت ایشان از جانب ما تاییده شده است.