فهرست مجریان پارسکدرز

امروز 5 فروردین 1398
فهرست مجریانی که می توانند پروژه شما را انجام دهند: (3788)
پروژه: فروشگاه نرم افزار
تخصص: 
نام کاربری رتبهسطح کاربری
BlueDev5
programer11017
جهان جاوید18
totalexcoin19
مهندس محب22
p23
Behnam_h24
Ebi102026
shayan12727
™Saeid35

  • رتبه کمتر رتبه ی بهتری است.
  • قبل از انتخاب حتما سوابق مجری را بررسی کنید.
  • مقدار وجه پروژه انجام شده در امتیاز کاربر تاثیر گذار بوده است.
  • مجری تایید شده کسی است که هویت ایشان از جانب ما تاییده شده است.