فهرست مجریان پارسکدرز

امروز 2 مهر 1397
فهرست مجریانی که می توانند پروژه شما را انجام دهند: (3164)
پروژه: فروشگاه نرم افزار
تخصص: 
نام کاربری رتبهسطح کاربری
جهان جاوید8
Behnam_h11
™Saeid19
programer11020
مهندس محب21
p22
shayan12726
Sajjad Programmer27
BlueDev28
Javidϟ#37

  • رتبه کمتر رتبه ی بهتری است.
  • قبل از انتخاب حتما سوابق مجری را بررسی کنید.
  • مقدار وجه پروژه انجام شده در امتیاز کاربر تاثیر گذار بوده است.
  • مجری تایید شده کسی است که هویت ایشان از جانب ما تاییده شده است.