فهرست مجریان پارسکدرز

امروز 31 فروردین 1397
فهرست مجریانی که می توانند پروژه شما را انجام دهند: (2647)
پروژه: فروشگاه نرم افزار
تخصص: 
نام کاربری رتبه سطح کاربری
جهان جاوید6
Behnam_h8
IT_One10
™Saeid15
programer11016
مهندس محب19
Sajjad Programmer21
p22
Javidϟ#27
silvercover31

  • رتبه کمتر رتبه ی بهتری است.
  • قبل از انتخاب حتما سوابق مجری را بررسی کنید.
  • مقدار وجه پروژه انجام شده در امتیاز کاربر تاثیر گذار بوده است.
  • مجری تایید شده کسی است که هویت ایشان از جانب ما تاییده شده است.