فهرست مجریان پارسکدرز

امروز 21 آذر 1397
فهرست مجریانی که می توانند پروژه شما را انجام دهند: (3431)
پروژه: فروشگاه نرم افزار
تخصص: 
نام کاربری رتبهسطح کاربری
جهان جاوید10
BlueDev11
Behnam_h14
p17
™Saeid23
programer11024
مهندس محب25
shayan12726
Sajjad Programmer32
Javidϟ#41

  • رتبه کمتر رتبه ی بهتری است.
  • قبل از انتخاب حتما سوابق مجری را بررسی کنید.
  • مقدار وجه پروژه انجام شده در امتیاز کاربر تاثیر گذار بوده است.
  • مجری تایید شده کسی است که هویت ایشان از جانب ما تاییده شده است.