فهرست مجریان پارسکدرز

امروز 30 تیر 1397
فهرست مجریانی که می توانند پروژه شما را انجام دهند: (2932)
پروژه: فروشگاه نرم افزار
تخصص: 
نام کاربری رتبهسطح کاربری
جهان جاوید8
Behnam_h10
IT_One14
™Saeid17
programer11019
مهندس محب20
p22
shayan12725
BlueDev26
Sajjad Programmer27

  • رتبه کمتر رتبه ی بهتری است.
  • قبل از انتخاب حتما سوابق مجری را بررسی کنید.
  • مقدار وجه پروژه انجام شده در امتیاز کاربر تاثیر گذار بوده است.
  • مجری تایید شده کسی است که هویت ایشان از جانب ما تاییده شده است.