فهرست مجریان پارسکدرز

امروز 20 آذر 1397
فهرست مجریانی که می توانند پروژه شما را انجام دهند: (847)
پروژه: دریافت متن کامل پایان نامه
تخصص: 
نام کاربری رتبهسطح کاربری
بهروز4
maryjoly13
IT_One15
Sadaf9216
Akhtar-Electronic33
وزارت خارجه52
نویسنده پارس53
رهی65
Majid Pirooz90
مترجم & تایپیست پارسکدرز95

  • رتبه کمتر رتبه ی بهتری است.
  • قبل از انتخاب حتما سوابق مجری را بررسی کنید.
  • مقدار وجه پروژه انجام شده در امتیاز کاربر تاثیر گذار بوده است.
  • مجری تایید شده کسی است که هویت ایشان از جانب ما تاییده شده است.