فهرست مجریان پارسکدرز

امروز 26 مهر 1397
فهرست مجریانی که می توانند پروژه شما را انجام دهند: (775)
پروژه: دریافت متن کامل پایان نامه
تخصص: 
نام کاربری رتبهسطح کاربری
بهروز5
maryjoly11
IT_One14
Akhtar-Electronic29
نویسنده پارس44
رهی59
Majid Pirooz92
وزارت خارجه96
مترجم & تایپیست پارسکدرز110
دکتر استیو123

  • رتبه کمتر رتبه ی بهتری است.
  • قبل از انتخاب حتما سوابق مجری را بررسی کنید.
  • مقدار وجه پروژه انجام شده در امتیاز کاربر تاثیر گذار بوده است.
  • مجری تایید شده کسی است که هویت ایشان از جانب ما تاییده شده است.