فهرست مجریان پارسکدرز

امروز 28 دی 1397
فهرست مجریانی که می توانند پروژه شما را انجام دهند: (877)
پروژه: نوشتن معادلات رانکین orc و توربین گازی در ees
تخصص: 
نام کاربری رتبهسطح کاربری
MATLAB Expert4
matlab1st28
mohammadmahdi46
mohsensoltani57
رهی68
hosseinbio76
DrEngineer101
saeed-1695132
S.H.M139
danial-1004145

  • رتبه کمتر رتبه ی بهتری است.
  • قبل از انتخاب حتما سوابق مجری را بررسی کنید.
  • مقدار وجه پروژه انجام شده در امتیاز کاربر تاثیر گذار بوده است.
  • مجری تایید شده کسی است که هویت ایشان از جانب ما تاییده شده است.