فهرست مجریان پارسکدرز

امروز 30 خرداد 1397
فهرست مجریانی که می توانند پروژه شما را انجام دهند: (654)
پروژه: نوشتن معادلات رانکین orc و توربین گازی در ees
تخصص: 
نام کاربری رتبهسطح کاربری
MATLAB Expert2
mohammadmahdi31
mohsensoltani44
رهی69
hosseinshb87
matlab1st90
saeed-1695107
S.H.M112
danial-1004116
SoRusH_AKhlaGhi131

  • رتبه کمتر رتبه ی بهتری است.
  • قبل از انتخاب حتما سوابق مجری را بررسی کنید.
  • مقدار وجه پروژه انجام شده در امتیاز کاربر تاثیر گذار بوده است.
  • مجری تایید شده کسی است که هویت ایشان از جانب ما تاییده شده است.