فهرست مجریان پارسکدرز

امروز 23 مرداد 1397
فهرست مجریانی که می توانند پروژه شما را انجام دهند: (706)
پروژه: نوشتن معادلات رانکین orc و توربین گازی در ees
تخصص: 
نام کاربری رتبهسطح کاربری
MATLAB Expert2
mohammadmahdi33
mohsensoltani48
matlab1st50
رهی72
hosseinbio83
saeed-1695108
S.H.M113
sez119
danial-1004120

  • رتبه کمتر رتبه ی بهتری است.
  • قبل از انتخاب حتما سوابق مجری را بررسی کنید.
  • مقدار وجه پروژه انجام شده در امتیاز کاربر تاثیر گذار بوده است.
  • مجری تایید شده کسی است که هویت ایشان از جانب ما تاییده شده است.