فهرست مجریان پارسکدرز

امروز 24 مهر 1397
فهرست مجریانی که می توانند پروژه شما را انجام دهند: (764)
پروژه: نوشتن معادلات رانکین orc و توربین گازی در ees
تخصص: 
نام کاربری رتبهسطح کاربری
MATLAB Expert3
matlab1st34
mohammadmahdi36
mohsensoltani45
رهی59
hosseinbio80
saeed-1695111
S.H.M115
danial-1004120
دکتر استیو123

  • رتبه کمتر رتبه ی بهتری است.
  • قبل از انتخاب حتما سوابق مجری را بررسی کنید.
  • مقدار وجه پروژه انجام شده در امتیاز کاربر تاثیر گذار بوده است.
  • مجری تایید شده کسی است که هویت ایشان از جانب ما تاییده شده است.