فهرست مجریان پارسکدرز

امروز 27 تیر 1397
فهرست مجریانی که می توانند پروژه شما را انجام دهند: (7090)
پروژه: تایپ صوت تدریس حقوق خصوصی
تخصص: 
نام کاربری رتبهسطح کاربری
پژوهشگر10
پژوهشگر9613
IT_One14
مسعود مخابرات15
asadi444423
shayan12725
AhwazSoft28
sina-sf31
mohammadmahdi32
سحربدیهی-نرم8954

  • رتبه کمتر رتبه ی بهتری است.
  • قبل از انتخاب حتما سوابق مجری را بررسی کنید.
  • مقدار وجه پروژه انجام شده در امتیاز کاربر تاثیر گذار بوده است.
  • مجری تایید شده کسی است که هویت ایشان از جانب ما تاییده شده است.