فهرست مجریان پارسکدرز

امروز 30 بهمن 1397
فهرست مجریانی که می توانند پروژه شما را انجام دهند: (9665)
پروژه: تایپ صوت تدریس حقوق خصوصی
تخصص: 
نام کاربری رتبهسطح کاربری
پژوهشگر966
IT_One13
پژوهشگر15
وزارت خارجه28
مسعود مخابرات30
shayan12733
asadi444437
AhwazSoft38
F.Mohassel43
Kia-323344

  • رتبه کمتر رتبه ی بهتری است.
  • قبل از انتخاب حتما سوابق مجری را بررسی کنید.
  • مقدار وجه پروژه انجام شده در امتیاز کاربر تاثیر گذار بوده است.
  • مجری تایید شده کسی است که هویت ایشان از جانب ما تاییده شده است.