فهرست مجریان پارسکدرز

امروز 1 مهر 1397
فهرست مجریانی که می توانند پروژه شما را انجام دهند: (7929)
پروژه: تایپ صوت تدریس حقوق خصوصی
تخصص: 
نام کاربری رتبهسطح کاربری
پژوهشگر9
پژوهشگر9610
IT_One14
مسعود مخابرات17
asadi444424
shayan12726
AhwazSoft29
sina-sf35
mohammadmahdi36
Kia-323347

  • رتبه کمتر رتبه ی بهتری است.
  • قبل از انتخاب حتما سوابق مجری را بررسی کنید.
  • مقدار وجه پروژه انجام شده در امتیاز کاربر تاثیر گذار بوده است.
  • مجری تایید شده کسی است که هویت ایشان از جانب ما تاییده شده است.