فهرست مجریان پارسکدرز

امروز 22 آبان 1397
فهرست مجریانی که می توانند پروژه شما را انجام دهند: (8486)
پروژه: ساخت پاور پوینت
تخصص: 
نام کاربری رتبهسطح کاربری
پژوهشگر968
پژوهشگر11
IT_One15
مسعود مخابرات19
shayan12725
asadi444427
AhwazSoft32
sina-sf36
mohammadmahdi37
Kia-323346

  • رتبه کمتر رتبه ی بهتری است.
  • قبل از انتخاب حتما سوابق مجری را بررسی کنید.
  • مقدار وجه پروژه انجام شده در امتیاز کاربر تاثیر گذار بوده است.
  • مجری تایید شده کسی است که هویت ایشان از جانب ما تاییده شده است.