فهرست مجریان پارسکدرز

امروز 1 بهمن 1397
فهرست مجریانی که می توانند پروژه شما را انجام دهند: (9311)
پروژه: ساخت پاور پوینت
تخصص: 
نام کاربری رتبهسطح کاربری
پژوهشگر966
IT_One11
پژوهشگر13
مسعود مخابرات27
shayan12731
وزارت خارجه33
asadi444434
AhwazSoft38
Kia-323342
sina-sf43

  • رتبه کمتر رتبه ی بهتری است.
  • قبل از انتخاب حتما سوابق مجری را بررسی کنید.
  • مقدار وجه پروژه انجام شده در امتیاز کاربر تاثیر گذار بوده است.
  • مجری تایید شده کسی است که هویت ایشان از جانب ما تاییده شده است.