فهرست مجریان پارسکدرز

امروز 30 فروردین 1398
فهرست مجریانی که می توانند پروژه شما را انجام دهند: (10232)
پروژه: ساخت پاور پوینت
تخصص: 
نام کاربری رتبهسطح کاربری
پژوهشگر967
پژوهشگر9
IT_One11
وزارت خارجه22
shayan12727
AhwazSoft32
مسعود مخابرات34
asadi444441
Kia-323343
F.Mohassel44

  • رتبه کمتر رتبه ی بهتری است.
  • قبل از انتخاب حتما سوابق مجری را بررسی کنید.
  • مقدار وجه پروژه انجام شده در امتیاز کاربر تاثیر گذار بوده است.
  • مجری تایید شده کسی است که هویت ایشان از جانب ما تاییده شده است.