فهرست مجریان پارسکدرز

امروز 31 فروردین 1398
فهرست مجریانی که می توانند پروژه شما را انجام دهند: (23)
پروژه: درخواست اکسپرت MT4
تخصص: 
نام کاربری رتبهسطح کاربری
Ebi102026
محمدجعفر خواجه218
Maniac75460
Nargess62105731
yasin_mn2102294
عماد حراجی99191
کاربر8120298991
علی مرادی صمدآبادی98157
mfabbasi96549
Hoseini31386597

  • رتبه کمتر رتبه ی بهتری است.
  • قبل از انتخاب حتما سوابق مجری را بررسی کنید.
  • مقدار وجه پروژه انجام شده در امتیاز کاربر تاثیر گذار بوده است.
  • مجری تایید شده کسی است که هویت ایشان از جانب ما تاییده شده است.