فهرست مجریان پارسکدرز

امروز 25 آبان 1397
فهرست مجریانی که می توانند پروژه شما را انجام دهند: (16)
پروژه: درخواست اکسپرت MT4
تخصص: 
نام کاربری رتبهسطح کاربری
Ebi102051
محمدجعفر خواجه705
Maniac64220
EhsanRazavi90374
کاربر4355189235
Nargess6286520
yasin_mn283134
masoud045580399
عماد حراجی80089
کاربر8120279891

  • رتبه کمتر رتبه ی بهتری است.
  • قبل از انتخاب حتما سوابق مجری را بررسی کنید.
  • مقدار وجه پروژه انجام شده در امتیاز کاربر تاثیر گذار بوده است.
  • مجری تایید شده کسی است که هویت ایشان از جانب ما تاییده شده است.