فهرست مجریان پارسکدرز

امروز 1 بهمن 1397
فهرست مجریانی که می توانند پروژه شما را انجام دهند: (19)
پروژه: درخواست اکسپرت MT4
تخصص: 
نام کاربری رتبهسطح کاربری
Ebi102039
محمدجعفر خواجه447
Maniac69555
yasin_mn292056
masoud045589284
عماد حراجی88971
کاربر8120288773
علی مرادی صمدآبادی87945
mfabbasi86358
reza502085661

  • رتبه کمتر رتبه ی بهتری است.
  • قبل از انتخاب حتما سوابق مجری را بررسی کنید.
  • مقدار وجه پروژه انجام شده در امتیاز کاربر تاثیر گذار بوده است.
  • مجری تایید شده کسی است که هویت ایشان از جانب ما تاییده شده است.