فهرست مجریان پارسکدرز

امروز 1 مهر 1398
فهرست مجریانی که می توانند پروژه شما را انجام دهند: (8407)
پروژه: تحلیل و پردازش تصویر MRI قلب به منظور تشخیص بیماری ها ی دریچه ی قلب
تخصص: 
نام کاربری رتبهسطح کاربری
بهروز5
وزارت خارجه7
پژوهشگر9
IT_One10
Sadaf9211
سيما6615
Mohammad_H19
دکتر زهرا آقاجاني22
Mohsen.Trans27
Kia-323328

  • رتبه کمتر رتبه ی بهتری است.
  • قبل از انتخاب حتما سوابق مجری را بررسی کنید.
  • مقدار وجه پروژه انجام شده در امتیاز کاربر تاثیر گذار بوده است.
  • مجری تایید شده کسی است که هویت ایشان از جانب ما تاییده شده است.