فهرست مجریان پارسکدرز

امروز 28 مهر 1398
فهرست مجریانی که می توانند پروژه شما را انجام دهند: (2585)
پروژه: دیتابیس دیکشنری انگلیسی به فارسی در SQL SERVER 2014
تخصص: 
تعداد افراد دعوت شده 0 از 25
نام کاربری رتبهسطح کاربری
دکتر زهرا آقاجاني8
programer11014
مهندس محب21
p23
shayan12725
maryjoly27
Behnam_h29
AhwazSoft33
MatidA Group36
F.Mohassel38

  • رتبه کمتر رتبه ی بهتری است.
  • قبل از انتخاب حتما سوابق مجری را بررسی کنید.
  • مقدار وجه پروژه انجام شده در امتیاز کاربر تاثیر گذار بوده است.
  • مجری تایید شده کسی است که هویت ایشان از جانب ما تاییده شده است.