فهرست مجریان پارسکدرز

امروز 29 تیر 1398
فهرست مجریانی که می توانند پروژه شما را انجام دهند: (2472)
پروژه: دیتابیس دیکشنری انگلیسی به فارسی در SQL SERVER 2014
تخصص: 
نام کاربری رتبهسطح کاربری
مهندس محب18
programer11019
shayan12720
maryjoly21
p23
Behnam_h25
AhwazSoft28
amoza34
badboy2136
™Saeid38

  • رتبه کمتر رتبه ی بهتری است.
  • قبل از انتخاب حتما سوابق مجری را بررسی کنید.
  • مقدار وجه پروژه انجام شده در امتیاز کاربر تاثیر گذار بوده است.
  • مجری تایید شده کسی است که هویت ایشان از جانب ما تاییده شده است.