فهرست مجریان پارسکدرز

امروز 31 مرداد 1398
فهرست مجریانی که می توانند پروژه شما را انجام دهند: (10872)
پروژه: نصب اسکریپت خریداری شده stockpost
تخصص: 
نام کاربری رتبهسطح کاربری
java1
Programmer2
BlueDev6
امیر11
ProfessionalDeveloper12
IT_One13
گروه ستيا15
programer11016
مهندس محب18
Akhtar-Electronic20

  • رتبه کمتر رتبه ی بهتری است.
  • قبل از انتخاب حتما سوابق مجری را بررسی کنید.
  • مقدار وجه پروژه انجام شده در امتیاز کاربر تاثیر گذار بوده است.
  • مجری تایید شده کسی است که هویت ایشان از جانب ما تاییده شده است.