فهرست مجریان پارسکدرز

امروز 1 خرداد 1398
فهرست مجریانی که می توانند پروژه شما را انجام دهند: (3918)
پروژه: مشکل جزئی یک سورس (سورس نسخه قبل برای مقایسه و راحتی کار ارسال میشود)
تخصص: 
نام کاربری رتبهسطح کاربری
BlueDev4
programer11016
مهندس محب17
shayan12719
Behnam_h23
Ebi102026
p30
Akhtar-Electronic33
totalexcoin35
™Saeid38

  • رتبه کمتر رتبه ی بهتری است.
  • قبل از انتخاب حتما سوابق مجری را بررسی کنید.
  • مقدار وجه پروژه انجام شده در امتیاز کاربر تاثیر گذار بوده است.
  • مجری تایید شده کسی است که هویت ایشان از جانب ما تاییده شده است.