فهرست مجریان پارسکدرز

امروز 20 آذر 1398
فهرست مجریانی که می توانند پروژه شما را انجام دهند: (1155)
پروژه: انجام پروژه آباکوس
تخصص: 
تعداد افراد دعوت شده 0 از 25 ( اضافه کردن تعداد دعوت نامه ۲۵  ۵۰  ۱۰۰ )
نام کاربری رتبهسطح کاربری
دکتر زهرا آقاجاني10
matlab1st39
hosseinbio60
mohammadmahdi70
Chemputer94
mecharobotic131
saman_hoseini7132
saeed-1695137
دکتر استیو176
danial-1004187

  • رتبه کمتر رتبه ی بهتری است.
  • قبل از انتخاب حتما سوابق مجری را بررسی کنید.
  • مقدار وجه پروژه انجام شده در امتیاز کاربر تاثیر گذار بوده است.
  • مجری تایید شده کسی است که هویت ایشان از جانب ما تاییده شده است.