فهرست مجریان پارسکدرز

امروز 29 مرداد 1398
فهرست مجریانی که می توانند پروژه شما را انجام دهند: (1080)
پروژه: انجام پروژه آباکوس
تخصص: 
نام کاربری رتبهسطح کاربری
matlab1st34
دکتر زهرا آقاجاني50
mohammadmahdi58
hosseinbio76
رهی86
mecharobotic120
saeed-1695131
saman_hoseini7137
دکتر استیو161
S.H.M162

  • رتبه کمتر رتبه ی بهتری است.
  • قبل از انتخاب حتما سوابق مجری را بررسی کنید.
  • مقدار وجه پروژه انجام شده در امتیاز کاربر تاثیر گذار بوده است.
  • مجری تایید شده کسی است که هویت ایشان از جانب ما تاییده شده است.