فهرست مجریان پارسکدرز

امروز 3 شهریور 1398
فهرست مجریانی که می توانند پروژه شما را انجام دهند: (381)
پروژه: حل سوال درس آمار و احتمالا مهندسی برق
تخصص: 
نام کاربری رتبهسطح کاربری
وزارت خارجه7
ProfessionalDeveloper12
matlab1st34
دکتر زهرا آقاجاني47
mohammadmahdi58
Amir Mohammad Mirzaie149
AliRezaei680230
حميد++253
zahra jam276
متلب،هوش،پردازش،دانشگاه تهران283

  • رتبه کمتر رتبه ی بهتری است.
  • قبل از انتخاب حتما سوابق مجری را بررسی کنید.
  • مقدار وجه پروژه انجام شده در امتیاز کاربر تاثیر گذار بوده است.
  • مجری تایید شده کسی است که هویت ایشان از جانب ما تاییده شده است.