فهرست مجریان پارسکدرز

امروز 17 آذر 1398
فهرست مجریانی که می توانند پروژه شما را انجام دهند: (404)
پروژه: حل سوال درس آمار و احتمالا مهندسی برق
تخصص: 
تعداد افراد دعوت شده 0 از 25 ( اضافه کردن تعداد دعوت نامه ۲۵  ۵۰  ۱۰۰ )
نام کاربری رتبهسطح کاربری
وزارت خارجه6
دکتر زهرا آقاجاني10
ProfessionalDeveloper15
matlab1st39
مرد شرقي52
mohammadmahdi70
hamyarp133
Amir Mohammad Mirzaie158
AliRezaei680161
متلب،هوش،پردازش،دانشگاه تهران214

  • رتبه کمتر رتبه ی بهتری است.
  • قبل از انتخاب حتما سوابق مجری را بررسی کنید.
  • مقدار وجه پروژه انجام شده در امتیاز کاربر تاثیر گذار بوده است.
  • مجری تایید شده کسی است که هویت ایشان از جانب ما تاییده شده است.