فهرست مجریان پارسکدرز

امروز 27 بهمن 1397
فهرست مجریانی که می توانند پروژه شما را انجام دهند: (6330)
پروژه: طراحی سایتی کاملا شبیه به پارسکدرز
تخصص: 
نام کاربری رتبهسطح کاربری
maryjoly10
گروه ستيا12
IT_One13
Sadaf9214
پژوهشگر15
Behnam_h19
p21
programer11022
مهندس محب23
totalexcoin25

  • رتبه کمتر رتبه ی بهتری است.
  • قبل از انتخاب حتما سوابق مجری را بررسی کنید.
  • مقدار وجه پروژه انجام شده در امتیاز کاربر تاثیر گذار بوده است.
  • مجری تایید شده کسی است که هویت ایشان از جانب ما تاییده شده است.