فهرست مجریان پارسکدرز

امروز 30 فروردین 1398
فهرست مجریانی که می توانند پروژه شما را انجام دهند: (6721)
پروژه: طراحی سایتی کاملا شبیه به پارسکدرز
تخصص: 
نام کاربری رتبهسطح کاربری
Sadaf928
پژوهشگر9
IT_One11
maryjoly14
گروه ستيا15
programer11017
مهندس محب19
p24
Behnam_h25
Ebi102026

  • رتبه کمتر رتبه ی بهتری است.
  • قبل از انتخاب حتما سوابق مجری را بررسی کنید.
  • مقدار وجه پروژه انجام شده در امتیاز کاربر تاثیر گذار بوده است.
  • مجری تایید شده کسی است که هویت ایشان از جانب ما تاییده شده است.