فهرست مجریان پارسکدرز

امروز 27 بهمن 1397
فهرست مجریانی که می توانند پروژه شما را انجام دهند: (7087)
پروژه: کدنویسی متلب با cvx
تخصص: 
نام کاربری رتبهسطح کاربری
BlueDev4
MATLAB Expert5
گروه ستيا12
IT_One13
پژوهشگر15
جهان جاوید16
Behnam_h19
p21
programer11022
مهندس محب23

  • رتبه کمتر رتبه ی بهتری است.
  • قبل از انتخاب حتما سوابق مجری را بررسی کنید.
  • مقدار وجه پروژه انجام شده در امتیاز کاربر تاثیر گذار بوده است.
  • مجری تایید شده کسی است که هویت ایشان از جانب ما تاییده شده است.