فهرست مجریان پارسکدرز

امروز 28 شهریور 1398
فهرست مجریانی که می توانند پروژه شما را انجام دهند: (12500)
پروژه: تایپ دو جدول در ورد
تخصص: 
نام کاربری رتبهسطح کاربری
وزارت خارجه7
پژوهشگر9
IT_One10
دکتر زهرا آقاجاني24
shayan12725
Kia-323328
AhwazSoft35
F.Mohassel38
مسعود مخابرات40
asadi444451

  • رتبه کمتر رتبه ی بهتری است.
  • قبل از انتخاب حتما سوابق مجری را بررسی کنید.
  • مقدار وجه پروژه انجام شده در امتیاز کاربر تاثیر گذار بوده است.
  • مجری تایید شده کسی است که هویت ایشان از جانب ما تاییده شده است.