فهرست مجریان پارسکدرز

امروز 27 بهمن 1397
فهرست مجریانی که می توانند پروژه شما را انجام دهند: (260)
پروژه: پدافند غیرعامل
تخصص: 
نام کاربری رتبهسطح کاربری
پژوهشگر966
وزارت خارجه34
hamyarprojeir108
sam69n124
pouria-amani201
دکتر زهرا آقاجاني218
مترجم و پژوهشگر زبان263
MMFF299
نسیم1319
Ganji391

  • رتبه کمتر رتبه ی بهتری است.
  • قبل از انتخاب حتما سوابق مجری را بررسی کنید.
  • مقدار وجه پروژه انجام شده در امتیاز کاربر تاثیر گذار بوده است.
  • مجری تایید شده کسی است که هویت ایشان از جانب ما تاییده شده است.