فهرست مجریان پارسکدرز

امروز 1 اردیبهشت 1398
فهرست مجریانی که می توانند پروژه شما را انجام دهند: (6209)
پروژه: برنامه نگهداری و تعمیرات بر پایه اکسس
تخصص: 
نام کاربری رتبهسطح کاربری
BlueDev5
Sadaf928
IT_One12
گروه ستيا15
programer11017
جهان جاوید18
shayan12722
motodrive24
p25
Behnam_h26

  • رتبه کمتر رتبه ی بهتری است.
  • قبل از انتخاب حتما سوابق مجری را بررسی کنید.
  • مقدار وجه پروژه انجام شده در امتیاز کاربر تاثیر گذار بوده است.
  • مجری تایید شده کسی است که هویت ایشان از جانب ما تاییده شده است.