فهرست مجریان پارسکدرز

امروز 3 شهریور 1398
فهرست مجریانی که می توانند پروژه شما را انجام دهند: (7098)
پروژه: برنامه نگهداری و تعمیرات بر پایه اکسس
تخصص: 
نام کاربری رتبهسطح کاربری
BlueDev6
Sadaf9210
امیر11
IT_One13
گروه ستيا15
programer11016
Akhtar-Electronic20
Ebi102021
p22
shayan12723

  • رتبه کمتر رتبه ی بهتری است.
  • قبل از انتخاب حتما سوابق مجری را بررسی کنید.
  • مقدار وجه پروژه انجام شده در امتیاز کاربر تاثیر گذار بوده است.
  • مجری تایید شده کسی است که هویت ایشان از جانب ما تاییده شده است.