فهرست مجریان پارسکدرز

امروز 1 خرداد 1398
فهرست مجریانی که می توانند پروژه شما را انجام دهند: (8018)
پروژه: تکمیل پروژه وبسایت PHP
تخصص: 
نام کاربری رتبهسطح کاربری
BlueDev4
Sadaf928
IT_One9
پژوهشگر10
گروه ستيا11
programer11016
مهندس محب17
shayan12719
maryjoly21
Behnam_h23

  • رتبه کمتر رتبه ی بهتری است.
  • قبل از انتخاب حتما سوابق مجری را بررسی کنید.
  • مقدار وجه پروژه انجام شده در امتیاز کاربر تاثیر گذار بوده است.
  • مجری تایید شده کسی است که هویت ایشان از جانب ما تاییده شده است.