فهرست مجریان پارسکدرز

امروز 28 اسفند 1397
فهرست مجریانی که می توانند پروژه شما را انجام دهند: (6024)
پروژه: یک سایت وردپرسی بسیار ساده
تخصص: 
نام کاربری رتبهسطح کاربری
BlueDev5
Sadaf928
IT_One14
گروه ستيا15
programer11017
جهان جاوید18
totalexcoin19
motodrive21
p23
Behnam_h24

  • رتبه کمتر رتبه ی بهتری است.
  • قبل از انتخاب حتما سوابق مجری را بررسی کنید.
  • مقدار وجه پروژه انجام شده در امتیاز کاربر تاثیر گذار بوده است.
  • مجری تایید شده کسی است که هویت ایشان از جانب ما تاییده شده است.