فهرست مجریان پارسکدرز

امروز 31 اردیبهشت 1398
فهرست مجریانی که می توانند پروژه شما را انجام دهند: (6389)
پروژه: یک سایت وردپرسی بسیار ساده
تخصص: 
نام کاربری رتبهسطح کاربری
BlueDev4
Sadaf928
IT_One9
گروه ستيا11
programer11016
shayan12719
motodrive20
Behnam_h23
Ebi102026
DonAryan27

  • رتبه کمتر رتبه ی بهتری است.
  • قبل از انتخاب حتما سوابق مجری را بررسی کنید.
  • مقدار وجه پروژه انجام شده در امتیاز کاربر تاثیر گذار بوده است.
  • مجری تایید شده کسی است که هویت ایشان از جانب ما تاییده شده است.