فهرست مجریان پارسکدرز

امروز 30 مرداد 1398
فهرست مجریانی که می توانند پروژه شما را انجام دهند: (187)
پروژه: انجام تخصصی پروژه سناریو شبکه
تخصص: 
نام کاربری رتبهسطح کاربری
دکتر زهرا آقاجاني50
محمدابراهیم ابروی313
Miss R375
سپهر411
نوید412573
مهندس تیزرو895
iVahid926
mahdi-33741164
فلاح(متخصص ویپ و شبکه)1205
سارا همایونی1282

  • رتبه کمتر رتبه ی بهتری است.
  • قبل از انتخاب حتما سوابق مجری را بررسی کنید.
  • مقدار وجه پروژه انجام شده در امتیاز کاربر تاثیر گذار بوده است.
  • مجری تایید شده کسی است که هویت ایشان از جانب ما تاییده شده است.