فهرست مجریان پارسکدرز

امروز 21 آذر 1398
فهرست مجریانی که می توانند پروژه شما را انجام دهند: (288)
پروژه: انجام تخصصی پروژه سناریو شبکه
تخصص: 
تعداد افراد دعوت شده 0 از 25 ( اضافه کردن تعداد دعوت نامه ۲۵  ۵۰  ۱۰۰ )
نام کاربری رتبهسطح کاربری
دکتر زهرا آقاجاني10
محمدابراهیم ابروی118
مهندس تیزرو221
امیرحسین جهانی278
Miss R285
سپهر353
گروه مهندسی نرم افزار یوتا373
a.safe630
سیاوش آریایی639
iVahid759

  • رتبه کمتر رتبه ی بهتری است.
  • قبل از انتخاب حتما سوابق مجری را بررسی کنید.
  • مقدار وجه پروژه انجام شده در امتیاز کاربر تاثیر گذار بوده است.
  • مجری تایید شده کسی است که هویت ایشان از جانب ما تاییده شده است.