فهرست مجریان پارسکدرز

امروز 15 آذر 1398
فهرست مجریانی که می توانند پروژه شما را انجام دهند: (7978)
پروژه: طراحی سایت ایسام
تخصص: 
تعداد افراد دعوت شده 0 از 25 ( اضافه کردن تعداد دعوت نامه ۲۵  ۵۰  ۱۰۰ )
نام کاربری رتبهسطح کاربری
دکتر زهرا آقاجاني9
پژوهشگر10
IT_One12
Sadaf9213
programer11014
Ebi102016
گروه ستيا19
p21
مهندس محب22
shayan12723

  • رتبه کمتر رتبه ی بهتری است.
  • قبل از انتخاب حتما سوابق مجری را بررسی کنید.
  • مقدار وجه پروژه انجام شده در امتیاز کاربر تاثیر گذار بوده است.
  • مجری تایید شده کسی است که هویت ایشان از جانب ما تاییده شده است.