فهرست مجریان پارسکدرز

امروز 2 شهریور 1398
فهرست مجریانی که می توانند پروژه شما را انجام دهند: (106)
پروژه: شبیه سازی یک مدل ویسکو الاستیک در نرم افزار اباکوس
تخصص: 
نام کاربری رتبهسطح کاربری
دکتر زهرا آقاجاني47
hosseinbio72
mecharobotic121
جواد تهمتن126
saman_hoseini7137
علی عمران- راه آهن250
M. R. Safari493
کاربر آیدا کریمی522
Alireza VNK623
MOHAMMAD ABDN888

  • رتبه کمتر رتبه ی بهتری است.
  • قبل از انتخاب حتما سوابق مجری را بررسی کنید.
  • مقدار وجه پروژه انجام شده در امتیاز کاربر تاثیر گذار بوده است.
  • مجری تایید شده کسی است که هویت ایشان از جانب ما تاییده شده است.